Elektrikilbid

Teostame ja projekteerime erineva
ehituse ja otstarbega elektrikilpe

JAOTUSKILBID

KUNI 3200A

Peajaotuskilbid, suuremad jaotuskilbid ABB E-Power või RITTAL kestas

JAOTUSKILBID

KUNI 800A

Väiksemad peajaotuskilbid, automaatikakilbid ABB Twinline või RITTAL kestas

VÄLISVÕRGU KILBID

KUNI 630A

Liitumis-ja jaotuskilbid IMS IMK kestas