Teenused ja tooted
IMS Solutions tegeleb elektriseadmete hoolduse, remondi ning paigaldusega, tootmisettevõtetes, laevadel, äriinfrastuktuurilistel hoonetel.

Ettevõte  pakub järgnevaid teenuseid:

  • Madal/keskpinge jaotusseadmete hooldust, renoveerimist, müüki
  • Reaktiivvõimsuse kompensaatorite ja aktiivfiltrite hooldust, renoveerimist, müüki
  • Energiatõhususe auditeid tootmises (võimalikud meetmed energia kokkuhoiuks)
  • Sagedusmuundurite hooldust, paigaldust
  • Alajaamade hooldust, renoveerimist
  • Õhkkaitselülitite hooldust, renoveerimist, paigaldust
Meie koostööpartnerid: