Maintenance of electric motors and generators

Maintenance and repair of electric motors and generators

Balancing

Balancing

Read more

Alignment

Alignment

Read more

Pump maintenance and repair

Pump maintenance and repair

Read more

Ventilator maintenance and repair

Ventilator maintenance and repair

Read more

Industrial equipment diagnostics

Industrial equipment diagnostics

Read more

Winding electric motors

Winding electric motors

Maintenance and repair of industrial equipment

Maintenance and repair of industrial equipment

Moving industrial equipment

Moving industrial equipment

Emergency calls

Emergency calls

Maintenance contracts

Maintenance contracts

Elektrimootorite ja generaatorite hooldus ning remont

Tasakaalustamine

Joondamine

Teenuse sisuks on seadmetel pöörlevate võllide samatelgsuse kontroll ja seadistamine. Teenuse osutamisel kasutame seadet TKSA 40.

Pumpade hooldus ja remont

Ventilaatorite hooldus ja remont

Tööstusseadmete diagnostika

Tööstusseadmete võllide, laagrite ja seotud osade seisundi hindamine. Vibratsioonide ja laagrite seisukorra hindamisel kasutame SKF QuickCollect mõõtevahendit.

Maintenance and repair of electric motors and generators

Balancing

Alignment

The service consists of checking and adjusting the alignment of the rotating shafts on the equipment. We use TKSA 40 to provide the service.

Pump maintenance and repair

Fan maintenance and repair

Industrial equipment diagnostics

Assessment of the condition of shafts, bearings and related parts of machine. We use the SKF QuickCollect instrument to assess the vibration and bearing condition.